Kisten

  Krombacher Pils (Einweg)

  Krombacher Pils (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  5,0 Original Pils (Einweg)

  5,0 Original Pils (Einweg)

  500 ml
  0,89 €
  1,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Faxe Premium (Premium)

  Faxe Premium (Premium)

  1 l
  2,79 €
  2,79 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Warsteiner Premium Pilsener (Einweg)

  Warsteiner Premium Pilsener (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Regenten Pilsener (Einweg)

  Regenten Pilsener (Einweg)

  500 ml
  0,89 €
  1,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Desperados Original Tequila (Einweg)

  Desperados Original Tequila (Einweg)

  500 ml
  2,59 €
  5,18 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Corona Extra (Einweg)

  Corona Extra (Einweg)

  330 ml
  1,29 €
  3,91 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Spaten Münchener hell Einweg

  Spaten Münchener hell Einweg

  500 ml
  1,19 €
  2,38 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Gösser Naturradler (Einweg)

  Gösser Naturradler (Einweg)

  500 ml
  1,39 €
  2,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Herforder Pils (Einweg)

  Herforder Pils (Einweg)

  500 ml
  0,89 €
  1,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Astra Rakete Citrus-Vodka Dose (Einweg)

  Astra Rakete Citrus-Vodka Dose (Einweg)

  330 ml
  1,09 €
  3,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Faxe Bier Extra Strong (Einweg)

  Faxe Bier Extra Strong (Einweg)

  1 l
  3,49 €
  3,49 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Carlsberg Elephant Starkbier (Einweg)

  Carlsberg Elephant Starkbier (Einweg)

  24 x 0,50 l
  30,02 €
  35,76 €
  2,50 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 6,00 €)
  Tiefstpreis: 35,76 €*
  Krombacher Radler (Einweg)

  Krombacher Radler (Einweg)

  24 x 0,50 l
  23,54 €
  27,60 €
  1,96 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 6,00 €)
  Tiefstpreis: 27,60 €*
  Beck's Pils (Einweg)

  Beck's Pils (Einweg)

  500 ml
  1,39 €
  2,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Krombacher Pils (Einweg)

  Krombacher Pils (Einweg)

  330 ml
  0,99 €
  3,00 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Paderborner Pilsener (Einweg)

  Paderborner Pilsener (Einweg)

  500 ml
  0,85 €
  1,70 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  330 ml
  1,05 €
  3,18 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Krombacher Radler (Einweg)

  Krombacher Radler (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Guinness Draught (Einweg)

  Guinness Draught (Einweg)

  440 ml
  1,99 €
  4,52 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Heineken Pils (Einweg)

  Heineken Pils (Einweg)

  330 ml
  1,49 €
  4,52 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Jever Pilsener (Einweg)

  Jever Pilsener (Einweg)

  500 ml
  1,19 €
  2,38 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Holsten Pilsener (Einweg)

  Holsten Pilsener (Einweg)

  500 ml
  0,99 €
  1,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Haake-Beck Pils (Einweg)

  Haake-Beck Pils (Einweg)

  500 ml
  1,09 €
  2,18 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Veltins Pilsener (Einweg)

  Veltins Pilsener (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Carlsberg Elephant Starkbier (Einweg)

  Carlsberg Elephant Starkbier (Einweg)

  500 ml
  1,49 €
  2,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Erdinger Kristall (Mehrweg)

  Erdinger Kristall (Mehrweg)

  500 ml
  1,49 €
  2,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  700 ml
  1,49 €
  2,13 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Warsteiner Premium Pilsener (Einweg)

  Warsteiner Premium Pilsener (Einweg)

  24 x 0,50 l
  23,54 €
  27,60 €
  1,96 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 6,00 €)
  Tiefstpreis: 27,60 €*
  Erdinger Weißbier (Mehrweg)

  Erdinger Weißbier (Mehrweg)

  500 ml
  1,29 €
  2,58 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Erdinger Pikantus (Mehrweg)

  Erdinger Pikantus (Mehrweg)

  500 ml
  1,49 €
  2,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Erdinger Dunkel (Mehrweg)

  Erdinger Dunkel (Mehrweg)

  500 ml
  1,49 €
  2,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Jever Fun alkoholfrei (Mehrweg)

  Jever Fun alkoholfrei (Mehrweg)

  330 ml
  1,19 €
  3,61 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Flensburger Malz (Mehrweg)

  Flensburger Malz (Mehrweg)

  330 ml
  1,29 €
  3,91 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Beck's Green Lemon (Mehrweg)

  Beck's Green Lemon (Mehrweg)

  330 ml
  1,19 €
  3,61 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Erdinger Alkoholfrei (Mehrweg)

  Erdinger Alkoholfrei (Mehrweg)

  330 ml
  1,29 €
  3,91 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Flensburger Edles Helles

  Flensburger Edles Helles

  330 ml
  1,29 €
  3,91 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Astra Rakete (Mehrweg)

  Astra Rakete (Mehrweg)

  330 ml
  1,09 €
  3,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Spaten Münchner Hell (Spaten)

  Spaten Münchner Hell (Spaten)

  500 ml
  1,49 €
  2,98 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Veltins V+ Curuba (Einweg)

  Veltins V+ Curuba (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Veltins V+ Energy (Einweg)

  Veltins V+ Energy (Einweg)

  500 ml
  1,15 €
  2,30 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)