Malzbier

  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  330 ml
  1,19 €
  3,61 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Vitamalz (Mehrweg)

  Vitamalz (Mehrweg)

  330 ml
  0,99 €
  3,00 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  700 ml
  1,49 €
  2,13 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)