Vegetarisch genießen

  Brokkoli

  Brokkoli

  500 g
  1,49 €
  2,98 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Chinakohl

  Chinakohl

  ca. 920 g
  1,65 €
  1,79 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Weißkohl

  Weißkohl

  ca. 2550 g
  3,54 €
  1,39 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Spitzkohl

  Spitzkohl

  1 St.
  1,79 €
  1,79 €/1 st
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Wirsingkohl

  Wirsingkohl

  ca. 1300 g
  2,33 €
  1,79 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Rotkohl

  Rotkohl

  ca. 2100 g
  2,92 €
  1,39 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand